Forvaltningsrevisjon i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS for Hitra kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge gjennomførte forvaltningsrevisjon av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS for fire eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Forvaltningsrevisjonen avdekket alvorlige mangler og svakheter i styringen av selskapet.

Last ned rapporter

Forvaltningsrevisjon i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS for Hitra kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger