Forvaltnings­revisjon

Vi gjennomfører forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelser på oppdrag fra kommunene.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-12

Hva er forvaltnings­revisjon?

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets- eller fylkestingets vedtak. Forvaltningsrevisjon kan gjennomføres både i hele kommunens virksomhet og i selskaper som eies av kommunen.

Hva er eierskaps­kontroll?

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-16
Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-27

Karriere

Er du samfunnsengasjert og vil ha en meningsfylt jobb til beste for felleskapet? Revisjon Midt-Norge SA har et sterkt og spennende fagmiljø innen kommunal revisjon. Ta kontakt hvis du er ute etter nye utfordringer.