Aktive og avsluttede prosjekter

Her kan du filtrere deg frem til rapporter på avsluttede eller se aktive prosjekter i din kommune.

Prosjektstatus

Prosjektene er delt inn i to statuser; pågående og ferdig. I menyen over kan du navigere i prosjektene. Det finnes prosjekter tilbake til 2018 i denne oversikten. Hvis du ønsker å lese rapporter fra prosjekter før 2018, finnes disse på www.forvaltningsrevisjon.no.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-27

Å jobbe i Revisjon Midt-Norge

Her får du jobbe i et tverrfaglige team sammen med for eksempel økonomer, sosiologer, statsvitere, jurister og revisorer. Vi tilbyr varierte og interessante arbeidsoppgaver i et trivelig og utviklingsorientert miljø. I tillegg til konkurransedyktig lønn får du også en god pensjonsordning gjennom KLP.