Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er er sertifiseringsordning, og vi kan sertifisere virksomheter.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Revisjon Midt-Norge SA er sertifisert som Miljøfyrtårn

Miljofyrtarn

Sertifisering

Virksomheten må oppfylle  følgende sertifiseringskriterier:

  • grunnleggende felles kriterier
  • kriterier til byggeier eller leietaker
  • spesifikke bransjekriterier (som skal favne de vesentlige miljøaspektene til virksomheten)

Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Dette gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Sertifisør kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene.