Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-03

Anna Ølnes er sosiolog (Cand.Polit.) frå NTNU og har i tillegg Master of Management frå BI. Ho har erfaring med forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll innan dei fleste av kommunane og fylkeskommunane sine områder, men har arbeidd mykje med organisasjon og oppvekst. Andre spesialområder er bærekraft, klima og miljø. Anna er sertifisør innan Miljøfyrtårn sitt sertifiseringsprogram. Ho følgjer opp kontrollutvala og det overordna risikobiletet i kommunane Grane, Hattfjelldal og Vefsn.