Våre Tjenester

Vi leverer finansiell revisjon ikke bare til kommuner, fylkeskommuner, men også til kommunale foretak, interkommunale selskap og andre oppdrag som kirker, fjellstyrer, legater og stiftelser. Vi gjennomfører  forvaltningsrevisjon og  eierskapskontroll i kommuner og fylkeskommuner, og i selskaper der det offentlige er eiere. Vi utfører også risikovurderinger og mindre undersøkelser. I tillegg tilbyr vi rådgivning, kurs og miljøsertifisering.

Finansiell revisjon

Kommunenes økonomiske ressurser må brukes på en effektiv måte til det beste for innbyggerne.  

Revisjon Midt-Norge SA utfører finansiell revisjon (regnskapsrevisjon) både av regnskap som føres etter kommunale regnskapsprinsipper (god kommunal regnskapsskikk) og etter regnskapsloven (god regnskapsskikk).

Forvaltnings­revisjon

En forvaltningsrevisjon kan gi svar på om kommunen løser sine oppgaver på en god måte. Dette kan være oppgaver innen vann og avløp, eldreomsorg eller barnevern.  En forvaltningsrevisjon kan også ha klima og miljø, rusproblematikk eller organisasjonsutvikling som tema.

En forvaltningsrevisjon gir saklig vurdering av virkeligheten, og bidrar til forbedring.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-13
Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-22

Kurs- og fagdager

Revisjonens ansvarsområde er stort og her kommer vårt tverrfaglige miljø med bred kompetanse og erfaring til nytte. Rådgivning er en viktig del av vårt oppdrag.

Vi bidrar til forbedring ved å arrangere kurs og fagdager, der vi deler vår kompetanse med våre kunder.

Miljøfyrtårn

Revisjon Midt-Norge SA har miljøfyrtårnsertifisør.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Virksomhetene følge et tilpasset sertifiseringsløp basert på sine behov og ressurser.

Sertifisør kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene.

Miljøfyrtårn-sertifisert