Hvordan jobber vi

I Revisjon Midt-Norge SA sitter det blant annet økonomer, sosiologer, statsvitere, jurister og revisorer som sammen jobber med å revidere noen av de største arbeidsplassene i Midt-Norge. Vi jobber i team i et godt og tverrfaglig miljø.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-09

Reviderer store tjeneste­leverandører

Vår viktigste jobb er å kontrollere at kommunene har regnskapet i orden, og at de overholder lov og regelverk, iverksetter politiske vedtak og følger nasjonale anbefalinger om hvordan kommunale tjenester skal utføres.

Revisjon Midt-Norge reviderer store tjenesteleverandører som er viktige for folk flest; som blant annet skoler, barnehager og sykehjem. Det er et stort ansvar, og en viktig jobb som har påvirkning på folks hverdag i kommunene. På denne måten er vi med å bidrar til tillit og trygghet.

På oppdrag for folket

Kommunene løser viktige oppgaver for innbyggerne og forvalter store verdier. Dette medfører at revisjonen blir allsidig, spennende, utfordrende og meningsfylt. Vi jobber for samfunnet og for innbyggerne, og det gjør vi ved å få oppdrag fra våre folkevalgte politikere.

Vi jobber sammen for å gi folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag og for å utvikle og forbedre kommuner og kommunale selskap.

Bidra til forbedring

Vi skal revidere og kontrollere, men vi skal også være en samarbeidspartner for våre kunder for å utvikle bedre styring og kontroll.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-01