Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer er en rettesnor for håndtering av etiske problemstillinger som oppstår, og gjelder for alle våre ansatte, samt ledere og medlemmer i styrende organer i Revisjon Midt-Norge SA.

Revisjon Midt-Norge er avhengig av samfunnets tillit. Den enkelte medarbeider i selskapet må ha høy bevissthet om at lover og regler skal følges, både i arbeidet og i privat sammenheng.

Bedriftskulturen skal preges av høy bevissthet rundt etiske problemstillinger. Revisjon Midt-Norges ansvarsstruktur legger et stort ansvar på den enkelte.

Selskapet har en åpen bedriftskultur, preget av at kolleger støtter hverandre. En åpen bedriftskultur innebærer at de ansatte deler kunnskap og informasjon med kolleger, og at det legges til rette for konstruktive innspill og kommentarer.

Revisjon Midt-Norge er uavhengig revisor med høy integritet. Alle ansatte er i sitt arbeid forpliktet overfor faglige og etiske standarder.

Du kan lese mer om disse ved trykke på linken nedenfor.