Om Revisjon Midt-Norge

Les litt om oss og det vi driver med, og last ned årsrapporter.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-17

Jobbe i Revisjon Midt-Norge

Hos oss får du en interessant og utfordrende jobb i et godt og tverrfaglig miljø. Her får du jobbe tett på det politiske nivået og bidra til forbedring i kommuner i Midt-Norge og Helgeland. Gjennom arbeidet som revisor, er du med på å opprettholde tillit og trygghet i samfunnet.

Revisjon Midt-Norge SA er en av Norges største interkommunale revisjonsselskap og det største når det gjelder antall kommunale oppdrag. Vi reviderer 53 kommuner og Trøndelag fylkeskommune og har 44 ansatte.

Revisjon Midt-Norge reviderer kommuneregnskap og andre kommunale regnskap i tre fylker; Innlandet, Trøndelag og Nordland. Vi utfører også forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Kommunene løser viktige oppgaver for innbyggerne og forvalter store verdier. Våre oppdrag har i dag en omsetning på over 35 mrd NOK. Vår visjon er å bidra til forbedring for våre kunder.

Vår historie

Revisjon Midt-Norge SA ble stiftet 28. august 2017 av 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. Selskapet ble etablert etter en sammenslåing av selskapene Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev Trøndelag IKS, og var i drift fra 1. januar 2018. Senere er Fosen kommunerevisjon, Ytre Helgeland kommunerevisjon og Revisjon Fjell IKS fusjonert inn i selskapet.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-19

Årsmøter

Årsmøtet er selskapets øverste organ, og består av 54 representanter valgt av medlemskommunene. Siv Aglen er leder av årsmøtet og Frode Revhaug er nestleder. Selskapets vedtekter slår fast at det bare er kommuner og fylkeskommuner som kan bli medlemmer.