Presse

Her kan du finne pressemateriale og kontaktinformasjon til vår presseansvarlig.

Beautiful serious girl is writing smth to the notebook at her working place

Litt om informasjonen man finner på denne siden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sodales ex tellus. Donec vestibulum tempus augue laoreet ornare. Sed et justo pretium, vestibulum elit et, dictum est. Nullam at volutpat ex.

Pressekontakter

Finner ingen ansatte

Relevante prosjekter

Forvaltningsrevisjon AtB

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: FR 1034
Status:
I tillegg til å se på samhandling, roller og anskaffelse av Regionanbudet 2021, vurderer vi i dette prosjektet grad av åpenhet i AtB
Publisert 28. september 2022 - Oppdatert 28. september 2022

Vann og avløp i Orkland kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: FR1191
Status:
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra kontrollutvalget i Orkland kommune. Vi undersøker oppfølging og kvalitet av vann og avløp i kommunen. Vi undersøker også oppfølgingen av private avløp.
Publisert 22. september 2022 - Oppdatert 22. september 2022

Budsjettprosess og budsjettoppfølging i Alvdal kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: FR1142
Status:
Formålet med undersøkelsen var å finne ut om budsjettprosessen og budsjettstyringen sikrer god styring og kontroll både administrativt og politisk. Revisjonen har undersøkt om arbeidsmåten ivaretar kravene til realistiske budsjett, om kommunen har system for at budsjettet skal bli overholdt, og om politikerne får et beslutningsgrunnlag som gjør de i stand til å utøve god styring med økonomien.
Publisert 01. september 2022 - Oppdatert 01. september 2022

Boligsosialt arbeid i Hitra kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: FR1145
Status:
Kommunene spiller en nøkkelrolle for å nå de nasjonale boligsosiale målene. Formålet med undersøkelsen var å finne ut om Hitra kommune lever opp til krav og forventninger for noen utvalgte tema innen området. Revisjonen har undersøkt hvordan bostøtte- og startslånsordningen forvaltes, og om kommunen har oversikt over boligbehovet for ulike målgrupper. I tillegg har saksbehandlingen for Ungbo-prosjektet blitt satt under lupen.
Publisert 01. september 2022 - Oppdatert 01. september 2022

Forvaltningsrevisjon i Abakus AS for Røros kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: SK1031
Status:
Abakus leverer innkjøpstjenester til eierkommunene. Formålet med undesøkelsen var å finne ut om kommunene er fornøyde med tjenestene, om selskapsforvaltningen er underlagt betryggende kontroll, og om samhandlingen med kommunene fungerer tilfredsstillende.
Publisert 01. september 2022 - Oppdatert 01. september 2022

Salg av fylkeskommunal eiendom i Trøndelag fylkeskommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: FR1193
Status:
Formålet med prosjektet var å finne ut om salg av fylkeskommunal eiendom skjer på en forsvarlig og tillitsskapende måte. Revisjonen har undersøkt om administrasjonen har internkontrollrutiner som sikrer at lover og regelverk på området blir overholdt. I tillegg har vi gått mer i dybde for tre eiendomssalg, der vi har undersøkt om salgsprosessene lever opp til krav til regeletterlevelse og likebehandling.
Publisert 01. september 2022 - Oppdatert 01. september 2022

Dampsaga Bad AS for Steinkjer kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: SK1024
Status:
Revisjon Midt-Norge har gjennomført en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Dampsaga Bad AS i Steinkjer kommune. Vi undersøker om eierskapet i Dampsaga Bad AS utøves i tråd med egne prinsipper, selskapslovgivningen og etablerte normer for god eierstyring. Deretter om Dampsaga Bad AS har etablert tilfredsstillende system for ansettelse av daglig leder, og til slutt undersøkt hvordan prosessen rundt forliksavtalene inngått av Dampsaga Bad AS var.
Publisert 22. august 2022 - Oppdatert 22. august 2022

Søndre Helgeland Miljøverk IKS for Vevelstad kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: SK1029
Status:
Vi har gjennomført en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Søndre Helgeland Miljøverk IKS. Eierskapskontrollen tar for seg kommunens utøvelse av eierstyringen i selskapet. Forvaltningsrevisjonsdelen undersøker videre beregning av renovasjonsgebyr, differensiering av renovasjonsgebyr, selskapets arbeid mot nye krav og målsettinger, og til slutt transaksjoner mellom mor- og datterselskapet. Det er gjennomført like undersøkelser for kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.
Publisert 10. august 2022 - Oppdatert 10. august 2022

Søndre Helgeland Miljøverk IKS for Vega kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: SK1029
Status:
Vi har gjennomført en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Søndre Helgeland Miljøverk IKS. Eierskapskontrollen tar for seg kommunens utøvelse av eierstyringen i selskapet. Forvaltningsrevisjonsdelen undersøker videre beregning av renovasjonsgebyr, differensiering av renovasjonsgebyr, selskapets arbeid mot nye krav og målsettinger, og til slutt transaksjoner mellom mor- og datterselskapet. Det er gjennomført like undersøkelser for kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.
Publisert 10. august 2022 - Oppdatert 10. august 2022

Søndre Helgeland Miljøverk IKS for Vefsn kommune

Kommune:
Tema:
Prosjektnummer: SK1029
Status:
Vi har gjennomført en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Søndre Helgeland Miljøverk IKS. Eierskapskontrollen tar for seg kommunens utøvelse av eierstyringen i selskapet. Forvaltningsrevisjonsdelen undersøker videre beregning av renovasjonsgebyr, differensiering av renovasjonsgebyr, selskapets arbeid mot nye krav og målsettinger, og til slutt transaksjoner mellom mor- og datterselskapet. Det er gjennomført like undersøkelser for kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.
Publisert 10. august 2022 - Oppdatert 26. august 2022

Materiel

Logo

logo-clean-darker-01-01
logo-clean-darker-01-01
logo-clean-darker-01-01

Dokumenter

Tittel på fil

Beskrivelse på dokument / fil

Tittel på fil

Beskrivelse på dokument / fil

Tittel på fil

Beskrivelse på dokument / fil