Bidrar til forbedring

En samfunnsansvarlig revisor som er på vakt for fellesskapets verdier og bidrar effektivt til kommunenes internkontroll.

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-21
Utviklingsorientert

Utviklingsorientert

Troverdig

Kompetent

Åpen

Åpen

Pålitelig

Pålitelig

Revision-Midt-Norge-jobbing-grupper-03

Prosjekter

Brukermedvirkning, vann og avløp, psykososialt skolemiljø og barnevern er eksempler på tema i våre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kommunen er en kompleks organisasjon og prosjektene vil speile nettopp dette.

 

Finn prosjekt eller rapport

Hvem er vi?

Revisjon Midt-Norge SA er Norges største selskap når det gjelder antall kommuneoppdrag. Vi reviderer i dag 53 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. Vi er et interkommunalt selskap med 44 ansatte. Hovedkontoret ligger i Steinkjer, og i tillegg har vi kontorer i Oppdal, Brekstad, Orkanger, Trondheim, Stjørdal, Namsos, Brønnøysund, Sandnessjøen og Mosjøen.

IMG_2398