Personvernerklæring

Hensikten med vår personvernerklæring er å gi deg opplysninger om hvem som er ansvarlig for behandlingen av våre personopplysninger, hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan de behandles, og hvilke rettigheter du har hos oss.

Hvis du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med vårt personvernombud. Du finner kontaktopplysninger i personvernerklæringen.