Våre eiere

Revisjon Midt-Norge SA eies av Trøndelag fylkeskommune og 53 kommuner i Innlandet, Trøndelag og Nordland.

Revision-Midt-Norge-styret-gruppebilde-farger

Eierforhold

Virksomheten er organisert som et samvirkeforetak. Eierandelen er fastsatt etter kommunestørrelse. Alle eiere har stemmerett i årsmøtet, som er øverste styrende organ. Styret består av seks medlemmer. Ansatte har i tillegg en representant  i styret, og en observatør.

Alvdal kommune

Alstahaug kommune

Bindal kommune

Brønnøy kommune

Dønna kommune

Flatanger kommune

Folldal kommune

Frosta kommune

Frøya kommune

Grane kommune