Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-25

Merete er jurist og har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun er sertifisert i prosjektledelse Prince 2. Merete har erfaring fra forvaltningsrevisjon innenfor personal, helse og velferd, og oppvekst. Hun har kompetanse innen metode. Merete følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i Trøndelag fylkeskommune og kommunene Heim og Ørland.