Arve Gausen

Forvaltningsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-05

Arve er utdannet kommunalkandidat fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og har grunnfag i statsvitenskap fra NTNU. Han jobber med forvaltningsrevisjon innenfor eierstyring, teknisk og offentlige anskaffelser. Arve følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Frøya, Melhus og Skaun.