Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-20

Margrete er siviløkonom og har doktorgrad i organisasjonsfag. Hun er utdannet fra Nord Universitet og NTNU. Hun har erfaring fra forvaltningsrevisjonsprosjekter i offentlige selskaper, og innenfor teknisk og oppvekst. Hennes spesialområder er styrekompetanse og kvalitetsledelse. Margrete følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet for kommunene Brønnøy, Herøy, Røros og Verdal.