Eierskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS for Hitra kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne eierskapskontrollen har vi sett på om Hitra kommune utøver eierskapet sitt i Kristiansund og Nordmøre havn IKS i tråd med regelverk, vedtak og etablerte normer for god eierstyring. Videre har vi sett på hvordan Hitra kommune utøver eierskapet sitt i havnerådet, i fellesskap med de andre eierkommunene.

Last ned rapporter

Eierskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS for Hitra kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad