Dampsaga Bad AS for Steinkjer kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge har gjennomført en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Dampsaga Bad AS i Steinkjer kommune. Vi undersøker om eierskapet i Dampsaga Bad AS utøves i tråd med egne prinsipper, selskapslovgivningen og etablerte normer for god eierstyring. Deretter om Dampsaga Bad AS har etablert tilfredsstillende system for ansettelse av daglig leder, og til slutt undersøkt hvordan prosessen rundt forliksavtalene inngått av Dampsaga Bad AS var.

Last ned rapporter

Dampsaga Bad AS for Steinkjer kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer