Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-01

Hanne Marit er master i samfunnsøkonomi og utdannet fra NTNU. Hanne Marit har spesialkompetanse innen statistikk, og følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Holtålen, Midtre Gauldal og Steinkjer.