Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-33

Sunniva har en master i Europastudier fra NTNU. Hun jobber mye med prosjekter innenfor eierskapskontroll, tekniske tjenester, og forvaltningsrevisjon i offentlig eide selskaper. Hennes spesialområde er eierstyring. Sunniva følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Nærøysund, Steinkjer, Træna og Vega.