Varsling i Trøndelag fylkeskommune, del 2

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten er del 2 av rapport om varsling i Trøndelag fylkeskommune. Denne delen undersøker om alle ansatte er informert om varslingsrutinene, og om ansatte kjenner til hvilke forhold som kan betegnes som kritikkverdige og dermed omfattes av rutinene for varsling. Revisor konkluderer med at store deler av de ansatte i fylkeskommunen ikke er informert om varslingsrutinene og hvilke forhold som omfattes av disse.

Last ned rapporter

Varsling i Trøndelag fylkeskommune, del 2

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim