Tor Arne Stubbe

Fagleder

Revision-Midt-Norge-portrett-34

Tor Arne er utdannet cand.polit fra NTNU. Han har lang erfaring med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll innenfor de fleste områdene, og følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Malvik, Orkland og Tydal. Tor Arne er leder for forvaltningsrevisjonskomiteen i NKRF, og er en del av ledergruppen i Revisjon Midt-Norge SA