Vann- og avløpstjenesten i Heim kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi om kommunens vannforsyning og avløpssystem er av tilstrekkelig kvalitet. Videre om hvordan kommunen følger opp forurensningslokaliteter til kommunale vannkilder fra landbruket.

Last ned rapporter

Vann- og avløpstjenesten i Heim kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Kjell Næssvold

Regnskapsrevisor
Orkanger

Mathias Kirkerud

Regnskapsrevisor
Trondheim