Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-15

Johannes er jurist og har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor oppvekst og teknisk sektor. Hans spesialområder er forvaltningsrett og offentlig rett. Johannes følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Alvdal, Folldal og Tolga.