Kjell Næssvold

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-16

Kjell er statsautorisert revisor og utdannet fra Høgskolen i Harstad. Kjell jobber med de fleste områdene innenfor finansiell revisjon. Hans spesialområde er finansforvaltning og han er oppdragsansvarlig revisor.