Kjell Næssvold

Regnskapsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-16

Kjell er statsautorisert revisor og utdannet fra Høgskolen i Harstad. Kjell jobber med de fleste områdene innenfor finansiell revisjon, og hans spesialområde er finansforvaltning. Kjell er oppdragsansvarlig revisor for kommunene Grane, Hattfjelldal, Heim, Indre Fosen, Rennebu, Vefsn og Ørland.