Seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale bygg og anlegg i Trøndelag fylkeskommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte en forvaltningsrevisjon der vi undersøkte status for hvordan Trøndelag fylkeskommune følger opp bygge- og anleggsprosjekt for å ivareta et seriøst arbeidsliv. Det ble satt opp to problemstillinger, som i hovedsak går på om fylkeskommunen stiller krav i kontraktene som ivaretar et seriøst arbeidsliv og om fylkeskommunen følger opp bygge- og anleggsprosjekt med tanke på seriøst arbeidsliv.

Last ned rapporter

Seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale bygg og anlegg i Trøndelag fylkeskommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim