Generell eierskapskontroll i Trøndelag fylkeskommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en generell eierskapskontroll i Trøndelag fylkeskommune. Eierskapskontrollen har sett på hvordan fylkestinget som eier, utøver eierrollen blant annet å se nærmere på sju av de mange selskapene som fylkeskommunen eier.

Last ned rapporter

Generell eierskapskontroll i Trøndelag fylkeskommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal