Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-18

Leidulf er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg Master of Public Administration fra Copenhagen Business School. Leidulf har erfaring med forvaltningsrevisjon innen økonomi, og hans spesialområde er kommunal økonomi. Leidulf følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Leka, Levanger og Rennebu.