Bosetting av flyktninger i Grong kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne rapporten konkluderer vi med at Grong kommune i stor grad har lagt til rette for at bosetting av flyktninger integreres i kommunen. Imidlertid må det rettes oppmerksomhet mot at antall bosatte flyktninger reduseres, noe som har betydning for kommunens inntekter, videre vurdere tiltak for å få flere flyktninger i arbeid samt så raskt som mulig kartlegge å følge opp psykososiale helseproblemer hos bosatte flyktninger.

Last ned rapporter

Bosetting av flyktninger i Grong kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer