Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-08

Eirik har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Han har erfaring med forvaltningsrevisjonsprosjekter innen offentlige anskaffelser og teknisk sektor, og spesialområdet er metodefag. Eirik følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Namsskogan, Lierne og Røyrvik.