Aukrust AS for Alvdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten oppsummerer eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet Aukrust AS. I rapporten konkluderer vi med at Alvdal kommunes eierstyring av Aukrust AS i en lang periode fram til 2023 ikke har vært i tråd med regelverket eller anbefalinger for god eierstyring av aksjeselskap. I forvaltningsrevisjonen konkluderer vi med at driften av selskapet ikke har vært økonomisk bærekraftig i de første årene av selskapets eksistens. Organisasjonen har vært preget av lite stabilitet i styre og daglig ledelse. Både eierstyringen og ledelsen av selskapet har blitt betydelig bedre de siste to årene.

Last ned rapporter

Aukrust AS for Alvdal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal