Varsling i Trøndelag fylkeskommune, del 1

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten oppsummerer revisors undersøkelser knyttet til fylkeskommunens arbeid med å legge til rette for forsvarlig varsling i henhold til arbeidsmiljøloven. Revisor konkluderer med at Trøndelag fylkeskommune har lagt til rette for at varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten skal kunne skje og håndteres forsvarlig. Det gis anbefaling om at fylkesrådmannen bør presisere "Varsling - Endring av prosedyre for registrering i 360" overfor samtlige ledere i fylkeskommunen og at fylkesrådmannen bør vurdere å framskaffe systematisk informasjon om omfanget av saker behandlet etter arbeidsmiljøloven kapittel 2a i Trøndelag fylkeskommune.

Last ned rapporter

Varsling i Trøndelag fylkeskommune, del 1

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim