Vann og avløpstjenesten i Snåsa kommune

Status

Avsluttet

status-3

Undersøkelsen omfatter en undersøkelse av kommunens system for vannforsyning og avløpssystem samt beregning av selvkost tilknyttet disse tjenestene. Revisor konkluderer med at vannanlegg er av tilstrekkelig kvalitet og sikrer tilstrekkelig leveringssikkerhet og kjente behov er vedtatt utbedret. Avløpssystemet med tilhørende ledningsnett er av tilstrekkelig kvalitet og kjente behov er vedtatt utbedret. Det mangler en oppdatert vann- og avløpsplan i kommunen. Selvkost innen vann og avløp er i hovedsak utført i samsvar med gitte krav.

Last ned rapporter

Vann og avløpstjenesten i Snåsa kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer