Vann og avløp i Stjørdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjonen har undersøkt leveringssikkerhet, kapasitet og kostnadseffektivitet ved vann- og avløpstjenester i kommunen. Det er blant annet funnet enkelte mangler med kommunens planverk for nødvann, samt ved kommunens rutiner for å hindre dataangrep mot styringssystemet for drikkevannsproduksjon.

Last ned rapporter

Vann og avløp i Stjørdal kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal