Vann og avløp i Steinkjer kommune

Status

Avsluttet

status-3

I dette prosjektet har vi undersøkt hvordan kommunen følger opp mål og krav innen vann og avløp, på tre områder. De tre områdene er FNs bærekraftsmål, vannforskriften og selvkostprinsipper. Vi anbefaler kommunen å ha fokus på nasjonale måleindikatorer for bærekraftig vannforvaltning, sikre sektorovergripende arbeid med bærekraftsmålene, harmonisering av systemer og planer fra de gamle kommunene og sikre dokumentasjon for selvkost.

Last ned rapporter

Vann og avløp i Steinkjer kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer