Vann og avløp i Melhus kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjonen har undersøkt kommunens vann- og avløpstjenester. I tillegg har revisor sett på kommunens oppfølging av private avløpsanlegg langs vann og elver.

Last ned rapporter

Vann og avløp i Melhus kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer