Tverrfaglig samarbeid barn og unge i Melhus kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor konkluderer at samarbeidet mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjenesten kan bli mer hensiktsmessig og forutsigbart. På systemnivå mangler kommunen rammer for et godt tverrfaglig samarbeid og kommunen har ingen overordnet strategisk plan for det tverrfaglige samarbeidet. Tjenestene har god kunnskap om praktisering av taushetsplikt og opplysningsplikt i egen tjeneste. Kunnskap og forståelsen av andre tjenesters taushetsplikt framstår som noe mer usikker, og kan sees i sammenheng med at det ikke foregår noe systematisk opplæring innenfor temaet på tvers av tjenestene.

Last ned rapporter

Tverrfaglig samarbeid barn og unge i Melhus kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim