Trygge, bærekraftige og miljøvennlige fylkesveger i Trøndelag fylkeskommune

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjon omhandler Trøndelag fylkeskommune sitt arbeid med trafikksikkerhet og klima og miljø på fylkesvegene, nærmere bestemt hvordan fylkets vegstrategi på disse områdene er fulgt opp. Innledningsvis er de økonomiske rammer og disponeringer gjennomgått. Dette viser at store deler av vegbudsjettet er bundet opp i vedtatte investeringsprosjekter, driftskontrakter og andre forpliktelser. Noe som fører til at det blir mindre midler til vedlikehold av veg.

Last ned rapporter

Trygge, bærekraftige og miljøvennlige fylkesveger i Trøndelag fylkeskommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim