TrønderEnergi AS for Frøya kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjort en eierskapskontroll av Frøya kommunes eierstyring av TrønderEnergi AS. Vi konkluderer med at Frøya kommune i hovedsak utøver sin eierstyring av TrønderEnergi AS i samsvar med gitte føringer og anbefalinger. Kommunen har fått tre anbefalinger som vil bidra til å bedre eierstyringen. I denne rapporten er det også en beskrivende del om dialogen mellom selskapet og kommunen, og om kommunen har gitt føringer for opprettelse av datterselskap.

Last ned rapporter

TrønderEnergi AS for Frøya kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger