Trøndelag brann og redningstjeneste IKS for Malvik kommune

Status

Avsluttet

status-3

Her undersøker vi Malvik kommunes utøvelse av eierskapet sitt i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.

Last ned rapporter

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS for Malvik kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Unni Romstad

Ass. daglig leder
Namsos