Unni Romstad

Ass. daglig leder

Revision-Midt-Norge-portrett-37

Unni har en Master of Public Administration fra Copenhagen Business School (CBS). Hun har arbeidsoppgaver innenfor regnskap og personal. Unni har vært fagleder forvaltningsrevisjon, og følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Bindal, Brønnøy og Sømna.