Unni Romstad

Ass. daglig leder

Revision-Midt-Norge-portrett-37

Unni har en Master of Public Administration fra Copenhagen Business School (CBS). Hun har arbeidsoppgaver innenfor regnskap og personal, og er en del av ledergruppa i Revisjon Midt-Norge. Unni har noen oppgaver innen forvaltningsrevisjon, og følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Bindal, Brønnøy og Sømna.