Transparens og saksbehandling i Sømna kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon innen saksbehandling og transparens i Sømna kommune, bestilt av Sømna kontrollutvalg. Revisor undersøker om kommunen sikrer transparens i sin virksomhet og om kommunen sikrer tilfredsstillende saksbehandling på utvalgte områder.

Last ned rapporter

Transparens og saksbehandling i Sømna kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer