Tilpasset opplæring i Midtre Gauldal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har undersøkt Midtre Gauldals arbeid innen tilpasset opplæring. Vi har sett nærmere på skolens arbeid med å avdekke barns utbytte av opplæringen, iverksetting av tiltak og om PPT har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å yte riktig hjelp til riktig tid.

Last ned rapporter

Tilpasset opplæring i Midtre Gauldal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Marie Husøy Sæther

Forvaltningsrevisor
Trondheim