Marie Husøy Sæther

Forvaltningsrevisor

Revisjon-Midt-Norge-portrett-41A

Marie har master- og doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NTNU. Hun har kompetanse innenfor kvantitativ metode og har jobbet i ulike forskningsmiljø med prosjekter innenfor utdanning og helse. Marie følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Grong, Høylandet og Selbu.