Tidlig innsats og inkluderende læringsmiljø i Os kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor sett på hvordan kommunen jobber med inkluderende læringsmiljø og tidlig innsats. Revisor har konkludert med at kommunen har et inkluderende læringsmiljø, men at omfanget av visjoner og mål varierer mellom barnehager og skoler. Videre konkludere revisor med at kommunen yter tidlig innsats til barn og unge, men at det foreligger forbedringspotensial for samhandlingen innen tverrfaglige samarbeid.

Last ned rapporter

Tidlig innsats og inkluderende læringsmiljø i Os kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Marius Johnsborg

Forvaltningsrevisor
Steinkjer