Marius Johnsborg

Forvaltningsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-22

Marius har en master i samfunnsøkonomi, med spesialisering innenfor miljø, ressursøkonomi og økometri fra NTNU. Han jobber med ulike forvaltningsrevisjonsprosjekter, og spesialområdet er produksjonsstyring i offentlig sektor. Marius følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Flatanger, Inderøy og Snåsa.