Tidlig innsats i barnehage og skole i Træna kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har undersøkt hvordan kommunen sikrer at barn med læringsutfordringer får tidlig hjelp ved å se på kartlegging, tiltak, informasjonsoverføring og tverrfaglig samarbeid.

Last ned rapporter

Tidlig innsats i barnehage og skole i Træna kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim