Styring av byggeprosjekt i Melhus kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten omhandler kommunens system for styring av og anskaffelser i byggeprosjekt. Rapporten konkluderer med at i hovedsak har kommunen rutiner for styring av byggeprosjekt. Det er imidlertid avdekket både forbedringspunkter og mangler i dette arbeidet. Disse omfatter å revidere både kommunens delegasjonsreglement og faglige rutiner for byggeprosjekt, det mangler risiko- og sårbarhetsanalyser med tilhørende kontrolltiltak knyttet til byggeprosjekt, vurdere etablering av en anskaffelsesstrategi og benytte kommunens avvikssystem i dette arbeidet.

Last ned rapporter

Styring av byggeprosjekt i Melhus kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer