Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskap

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten belyser spørsmålet om eiendomsforvaltningen i Steinkjer kommune er organisert
på en hensiktsmessig måte. I Steinkjer er eiendomsforvaltningen organisert under det kommunale foretaket Steinkjerbygg. Vi ser på organisasjonsform, styresammensetning, rapportering, styringssignaler, rutiner og offentlige anskaffelser.

Last ned rapporter

Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskap

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Unni Romstad

Ass. daglig leder
Namsos

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer