Søndre Helgeland Miljøverk IKS for Vega kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Søndre Helgeland Miljøverk IKS. Eierskapskontrollen tar for seg kommunens utøvelse av eierstyringen i selskapet. Forvaltningsrevisjonsdelen undersøker videre beregning av renovasjonsgebyr, differensiering av renovasjonsgebyr, selskapets arbeid mot nye krav og målsettinger, og til slutt transaksjoner mellom mor- og datterselskapet. Det er gjennomført like undersøkelser for kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

Last ned rapporter

Søndre Helgeland Miljøverk IKS for Vega kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Marius Johnsborg

Forvaltningsrevisor
Steinkjer